Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giản Đơn

STI ứng dụng công nghệ để giúp doanh nghiệp khắp Đông Nam Á chuyển đổi số

Đội ngũ

PHAN MINH TÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HẢI PHONG

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trung Hà

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Lê Thị Phương Thúy

Kế toán trưởng

HỒ ĐỨC PHÚC

TRỢ LÝ VĂN PHÒNG HĐQT

Ngô Thùy Trang

Thư ký HĐQT kiêm phụ trách Kế toán

Tin tức

Hình ảnh hoạt động