CÔNG TY CỔ PHẦN MOBILETECH

MobileTech chuyên cung cấp các giải pháp về chiến lược Digital giúp các doanh nghiệp xây dựng một lộ trình chuyển đổi số với những nhiệm vụ hành động cụ thể dựa trên những kinh nghiệm về sản phẩm, nghiên cứu người dùng, đo lường và cải tiến. Giải pháp của chúng tôi cung cấp tính linh hoạt và khả năng mở rộng dễ dàng để phát triển và triển khai các ứng dụng dựa trên dịch vụ đám mây.

Đội ngũ

ĐẶNG VƯƠNG ANH

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

NGUYỄN ANH TUẤN

giám đốc công nghệ

Hình ảnh hoạt động