CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

Lĩnh vực hoạt động
Nền tảng học tập điện tử cho trẻ em

Thị trường hoạt động hiện tại
Việt Nam

Thị trường mở rộng
Việt Nam, Thái Lan

Với tư cách là một nền tảng học trực tuyến hàng đầu, Kyna for Kids cung cấp dịch vụ dạy kèm trực tuyến cho trẻ em, chỉ cần một thiết bị kết nối thông minh, bất cứ ai cũng có thể học mọi lúc mọi nơi.

Đội ngũ

HỒ HỒNG BẢO TRÂM

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

NGUYỄN LAN HƯƠNG

GIÁM ĐỐC HỌC VẤN

MAI XUÂN ĐIỆP

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH VÀ TÀI CHÍNH

NGUYỄN TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ

NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH ANH

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ

TĂNG THỊ BÍCH LÀI

GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

GIÁM ĐỐC MARKETING

HOÀNG HỒNG YẾN

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ KHOÁ HỌC

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

LÝ THỊ HỒNG YÊN

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

NGUYỄN HỒNG HÀ

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Tin tức

Hình ảnh hoạt động