Startup bất động sản Rever nhận vốn 2,3 triệu USD từ quỹ ngoại

Trước khi Rever nhận vốn 2,3 triệu USD từ Quỹ GEC-KIP, Rever đã gọi vốn thành công từ ông Lê Hồng Minh - nhà sáng lập VNG, ông Phan Minh Tâm - nhà sáng lập Tập đoàn 24H và 4 triệu USD từ Quỹ VinaCapital.

Rever - startup Việt hoạt động trong lĩnh vực proptech (ứng dụng công nghệ vào kinh doanh bất động sản) tại Việt Nam đã gọi vốn thành công 2,3 triệu USD từ Quỹ GEC-KIP. Thành lập vào năm 2018, Quỹ GEC-KIP là sự kết hợp của Công ty quản lí quỹ có trụ sở tại Singapore GEC và Công ty quỹ KIP từ Seoul. Giá trị của GEC-KIP là 120 triệu USD ở thời điểm hiện tại.

Sau khi rót vốn, giám đốc điều hành của GEC-KIP là ông Synclare Kim cũng sẽ tham gia hội đồng quản trị của Rever với tư cách đại diện cho Quỹ GEC-KIP, còn ông Daren Tan, đại diện của GEC cũng sẽ có tên trong ban quản lý của Rever.

Trích nguồn: Báo The Leader
https://theleader.vn/startup-bat-dong-san-rever-nhan-von-23-trieu-usd-tu-quy-ngoai-1569820936633.htm