ECOMOBI CORPORATION PTE.LTD


Ecomobi cung cấp các giải pháp đột phá giúp bên bán hàng bằng nền tảng hỗ trợ bán hàng trực tuyến thông qua mạng xã hội. Trong 5 tháng đầu năm 2019, Ecomobi đã đặt doanh thu 100 triệu USD cho mạng lưới của mình. Ecomobi hiện có văn phòng tại Singapore, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và đang mở rộng sang các nước khác.

Đội ngũ

TRƯƠNG CÔNG THÀNH

giám đốc điều hành

ĐỖ KIM DUNG

Giám đốc Phát triển kinh doanh

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Phó Giám đốc điều hành

ĐOÀN VĂN TUYỂN

Giám đốc Kỹ Thuật

BÙI MINH TIẾN

Giám đốc Sản phẩm

PHÙNG ÁNH HỒNG

Giám đốc tài chính

LÊ HỒNG MINH

Giám đốc Phát triển Cộng đồng

NGUYỄN HẠNH TÂM

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Hình ảnh hoạt động