CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REVER


Rever là công ty công nghệ hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản trực tuyến và ngoại tuyến. Rever tạo sự khác biệt với các nhà môi giới truyền thống trong việc sử dụng công nghệ thông minh với hiệu suất cao mang lại dịch vụ môi giới hoàn hảo cho khách hàng và đối tác của Rever. Người mua có thể truy cập thông tin minh bạch về tài sản được phục vụ bởi các chuyên gia tư vấn hàng đầu của Rever.

Đội ngũ

PHAN LÊ MẠNH

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

VÕ THẮNG LỢI

GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Cẩm Vân

Giám đốc Tài chính

Hình ảnh hoạt động