CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH HMC


JupViec đã có kinh nghiệm 8 năm vận hành lao động phổ thông với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ và đội ngũ cố vấn cấp cao, các chuyên gia từ các nước Nhật Bản, Singapore đồng hành trong quá trình phát triển. Hệ thống có 3000 người giúp việc, hơn 100.000 khách hàng được phục vụ, 97% khách hàng hài lòng về dịch vụ. JupViec là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 10 Startup tại Hội nghị Thượng đỉnh Khởi nghiệp châu Á 2019 (Echelon Asia Summit). 1 trong 3 Startup nhận giải thưởng phổ cập tài chính toàn diện trong cuộc thi “Visa’s Everywhere Initiative”.

Hình ảnh hoạt động