CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ANTS

Được thành lập vào năm 2014, sứ mệnh của ANTS là giải phóng toàn bộ tiềm năng kinh tế của các công ty truyền thông kỹ thuật số và thương mại điện tử.

Đội ngũ

ĐINH LÊ ĐẠT

giám đốc điều hành

bạch quang bảo toàn

giám đốc công nghệ

NGUYỄN LƯƠNG NGHĨA

Giám đốc phát triển sản phẩm và phát triển dữ liệu

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

Phó giám đốc

Hình ảnh hoạt động